BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA UPOKOJENCE, STAREJŠE OD 65. LET, INVALIDE IN VOJNE VETERANE

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet in v nekaterih mestih koristijo brezplačno. Vlogo za vozovnico lahko oddate na prodajnih mestih ali po pošti.

Brezplačni prevoz z medkrajevnim javnim potniškim prometom lahko koristijo:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let. 


Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.

Stroški izdelave vozovnice za upravičenca znaša 3 evre, v primeru posredovanja po pošti, pa se dodatno plačajo stroški poštnine.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

  1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je med drugim objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj.
  2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa.

Podrobnejše informacije v zvezi z brezplačnimi vozovnicami lahko dobite na klicnem centru, ki je dosegljiv 24 ur na dan, na telefonski številki: 080 45 77.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo