NEIZKORIŠČENA VREDNOST TERMINSKIH SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

NEIZKORIŠČENA VREDNOST TERMINSKIH SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja vsem uporabnikom terminskih subvencioniranih vozovnic za čas, ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije to je od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 in v primeru, če vozovnice niso uporabili, tudi za čas od 11. maja do 30. junija 2020 uporabo neizkoriščene vrednosti vozovnice. Ta vrednost je za vse uporabnike letnih in polletnih vozovnic izračunana za dva meseca (od 16. marca 2020 do 11. maja 2020), ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Poleg tega je neizkoriščena vrednost vozovnic izračunana še dodatno za tiste imetnike subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic, ki od 11. maja 2020 do 30. junija 2020 niso uporabili vozovnic.

Veljavnost mesečnih vozovnic za mesec marec 2020 je bila najprej podaljšana do konca meseca junija 2020. Kdor je vozovnico uporabil, je izkoristil vse pravice iz nakupa mesečne vozovnice. Za vse, ki vozovnic od 11. maja do 30 junija 2020 niso uporabili, pa je izračunana vrednost neizkoriščene vozovnice v višini 50 odstotkov plačila upravičenca za mesec marec.

To neizkoriščeno vrednost vozovnice ima uporabnik zapisano na kartici IJPP, na kateri so zapisane subvencionirane vozovnice. Neizkoriščeno vrednost vozovnic za šolsko leto 2019/2020 lahko uporabnik izkoristi ob nakupu novih vozovnic v novem šolskem letu (do 31.7. 2021) v poljubni višini do skupne vrednosti. Na kartici je zapisan samo skupni znesek neizkoriščene vrednosti vozovnic. Izračun višine neizkoriščene vrednosti vozovnic si lahko naredi vsak uporabnik na podlagi informacije na spletni strani subvencioniranih vozovnic.

Da bi postopek prodaje vozovnic za novo šolsko leto tekel kar se da hitro in nemoteno, na prodajnem mestu ne bodo mogli dajati informacij o načinu izračuna. Informacije in morebitne reklamacije bo dajalo samo Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi pisnega vprašanja ali reklamacije o višini neizkoriščene vrednosti vozovnic. Pisna vprašanja se pošljejo na elektronski naslov: mzi.ijpp-info@gov.si.

PREGLEDNICA NEIZKORIŠČENIH VREDNOSTI ZA NEKATERE NAJBOLJ POGOSTE VOZOVNICE

VRSTA VOZOVNICE

plačilo upravičenca ob nakupu

neizkoriščena vrednost vozovnice za obdobje  16.marec 11.maj; vozovnica je bila uporabljena od 11. maja do 30. junija

neizkoriščena vrednost vozovnice za obdobje  16. marec 30. junij; vozovnica ni bila uporabljena

VOZOVNICA ZA MEDKRAJEVNI PREVOZ Z VLAKOM ALI AVTOBUSOM

razdalja do 60 km

MESEČNA ZA MAREC

25,00 €

0,00 €

12,50 €

LETNA DIJAŠKA VOZOVNICA

200,00 €

40,00 €

70,00 €

LJUBLJANA

1. CONA

MESEČNA LPP ZA MAREC

20,00 €

0,00 €

10,00 €

MESEČNA LPP ZA MAREC V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

10,00 €

0,00 €

5,00 €

LETNA  DIJAŠKA ZA LPP V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

100,00 €

20,00 €

35,00 €

MARIBOR

 

 

 

MESEČNA ZA MAREC

15,51 €

0,00 €

7,81 €

MESEČNA V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

5,00 €

0,00 €

2,50 €

LETNA DIJAŠKA MB V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

50,00 €

10,00 €

17,50 €

Prenos neizkoriščene vrednosti vozovnic z ene kartice na drugo bo omogočen v mesecu oktobru. Izplačilo bo možno v mesecu novembru na prodajnem mestu, kjer je uporabnik kupil terminsko vozovnico za šolsko leto 2019/2020, s predložitvijo računa o nakupu.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo