IZPLAČILA NEIZKORIŠČENIH VREDNOSTI VOZOVNIC

Potniki, ki imajo zapisano neizkoriščeno vrednost vozovnice na kartici IJPP iz preteklega šolskega leta, lahko dobijo izplačilo celotnih sredstev. Za izplačilo sredstev potniki na prodajno mesto prevoznika predložijo IJPP kartico in osebni dokument. Potniki, ki želijo nakazilo na njihov tekoči račun, na prodajno mesto prevoznika predložijo izpolnjen obrazec iz priloge, IJPP kartico in osebni dokument. Zaželeno je, da potniki uredijo izplačila vrednosti na prodajnem mestu prevoznika, pri katerem je bil opravljen nakup vozovnice.

Izplačilo je možno le v enkratnem znesku, osnova za izplačilo pa je znesek vrednosti na IJPP kartici.

Neizkoriščeno vrednost vozovnice lahko potniki koristijo za nakup vozovnic v sistemu IJPP. Vrednost, zapisano na IJPP kartici je potrebno porabiti za nakup ali podati zahtevek za izplačilo do 31. 7. 2021. Po tem datumu neizkoriščena vrednost vozovnice zapade.

Izplačilo je možno le v enkratnem znesku, osnova za izplačilo pa je znesek vrednosti na IJPP kartici.