PODALJŠANJE VELJAVNOSTI IJPP VOZOVNIC

Potnike obveščamo, da je minister Jernej Vrtovec podpisal Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic, na podlagi katerega se upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020 veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, avtomatsko podaljša veljavnost vozovnice za eno leto.

Podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz se opravi avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri čemer organ Javnega potniškega prometa sam preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice .

Upravičencem do subvencioniranega prevoza (dijaki in študentje), ki imajo v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se podaljša obdobje veljavnosti vozovnice do 31.avgusta 2021.

Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2.7.2021 in je brezplačno.

Sklep je objavljen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-06-02-veljavnost-brezplacnih-vozovnic-avtomatsko-podaljsana-za-leto-dni/