AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE SEBEBORCI VD - OBVOZ

SPOŠTOVANI POTNIKI !

Potnike obveščamo, da zaradi  gradbenih del in v času popolne zapore državne ceste vstop in izstop potnikov ne bo mogoč na avtobusnem postajališču Sebeborci VD. Namesto tega bo omgočen vstop in izstop na avtobusnem postajališćču  pri otroškem igrišču po veljavnih voznih redih.

Za razumevanje se zahvaljujemo.