ŽELITE POSTATI VOZNIK/VOZNICA AVTOBUSA?

ŽELITE POSTATI VOZNIK/VOZNICA AVTOBUSA IN SE ZAPOSLITI V STABILNEM IN USPEŠNEM PODJETJU?

Družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. financira pridobitev vozniškega izpita D kategorije in Kode 95, ter nudi redno zaposlitev na delovnem mestu VOZNIK/VOZNICA AVTOBUSA.

Pogoji za financiranje pridobitve D kategorije in Kode 95:

  • vsaj II. stopnja izobrazbe (osnovnošolska izobrazba),
  • izpit B kategorije (veljavnost vozniškega dovoljenja najmanj 3 leta),
  • starost nad 21 let,
  • slovensko državljanstvo ali dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
  • potrdilo o nekaznovanosti,
  • potrdilo o kazenskih točkah v cestnem prometu,
  • zanesljivost, urejenost in komunikacija v slovenskem jeziku,
  • veselje do dela z ljudmi,
  • uspešno opravljen razgovor v kadrovski službi,
  • uspešno opravljen zdravniški pregled za voznika avtobusa.

Vabimo zainteresirane kandidate/kandidatke, da se odzovete na našo ponudbo s kratko vlogo in dokazili o izpolnjevanju pogojev. Navedeno posredujte na e naslov: breda.antalic@apms.si.

Prispele vloge bo obravnavala pristojna komisija družbe AP MS d.d. in izbrani kandidati/-ke boste povabljeni na razgovor.

Družba AP MS d.d. bo z izbranimi kandidati in kandidatkami sklenila pogodbo o financiranju vozniškega izpita D kategorije in Kode 95. S pogodbo se bo kandidat ali kandidatka med drugim obvezal/a, da bo v primeru zaposlitve na delovno mesto »Voznik avtobusa«, ostal/a v delovnem razmerju pri družbi AP MS d.d. najmanj 3 leta od začetka zaposlitve.