Informacije javnega značaja

Namen spletnih strani je podati splošne informacije, informacije o poslovanju in storitvah družbe Avtobusni promet d.d., Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota v nadaljevanju APMS d.d.

Družba APMS d.d. poskuša zagotoviti točnost in ažurnost vsebine na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vse informacije na teh straneh so podvržene tekočim spremembam, zato so zgolj informativne narave.

Aktualnost ponudb in drugih informacij je potrebno preveriti pri odgovornih osebah za posamezna področja.