BREZPLAČNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI SUBVENCIONIRANIH MESEČNIH VOZOVNIC ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Za upravičence do subvencioniranega prevoza iz prvega odstavka 114. b člena ZPCP-2, ki bodo za mesec junij 2024 opravili nakup mesečnih relacijskih ali mestnih subvencioniranih vozovnic, se veljavnost teh vozovnic avtomatsko brezplačno podaljša za mesec julij in avgust 2024. Avtomatsko podaljšanje vozovnic se izvede v sistemu IJPP in je za upravičence brezplačno.

Tozadevni sklep se nahaja v priponki.