UVEDBA ENOTNE VOZOVNICE SLOVENIJA ZA VSE UPORABNIKE

Na podlagi sprememb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 26.4.2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z 1.6.2023 znižuje cene enotnih IJPP vozovnic ter uvaja nove IJPP produkte. NOVE VOZOVNICE BO MOGOČE KUPITI OD 1.6.2023 NAPREJ.

Od 1.6.2023 velja nova tarifa prevoznin (Priloga 3 uredbe), ki določa cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti.

Bistvena sprememba, ki jo ministrstvo uvaja je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednosti vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju RS.

Ministrstvo uvaja tudi novo tri dnevno vozovnico, ter 50% popust na cene enotnih vozovnic za otroke.

DNEVNA, TRIDNEVNA IN TEDENSKA VOZOVNICA:

- Cena dnevne vozovnice se do cene 15 evrov določi z dvakratnikom enkratne vozovnice glede na razdaljo na kateri potnik potuje in omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Tridnevna vozovnica se do cene 20 evrov določi s štirikratnikom enkratne vozovnice glede na razdaljo na kateri potnik potuje in omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Tedenska vozovnica se do cene 35 evrov določi z osemkratnikom enkratne vozovnice glede na razdaljo na kateri potnik potuje in od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

MESEČNA IN LETNA VOZOVNICA

Pri mesečnih in letnih vozovnicah je prav tako določena zgornja meja cene vozovnice do katere potnik lahko uporablja le relacijo za katero je bila izdana. Ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno ali letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju RS. Vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.

Neimenske vozovnice:

- Cena mesečne neimenske vozovnice se do cene 90 evrov določi z 32-kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana od prvega dne tekočega meseca do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Cena letne neimenske vozovnice se do cene 720 evrov izračuna na podlagi tarife za mesečno neimensko vozovnico, pomnoženo s količnikom osem, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

Imenske vozovnice:

- Cena mesečne imenske vozovnice se do cene 70 evrov določi s 26-kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za  70 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Cena letne imenske vozovnice se do cene 560 evrov izračuna na podlagi tarife za imensko mesečno vozovnico, pomnoženo s količnikom osem in omogoča neomejeno število voženj na relaciji za katero je bila izdana. Vozovnica za 560 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

NOVA ENOTNA IJPP VOZOVNICA ZA OTROKE:

Za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti je vozovnica brezplačna. Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se za cene enotnih vozovnic, upošteva 50-odstotni popust. Vozovnica se lahko izda na imensko ali neimensko kartico. Na kartico se zapiše status OTROK, ki omogoča nakup vseh vozovnic (enkratna, dnevna, tridnevna, tedenska, mesečna in letna) s 50% popustom ter vikend in družinskih vozovnic. Ob nakupu vozovnice za otroka s 50% popustom na prodajnem mestu, potnik predloži osebni dokument, na podlagi katerega zaposleni lahko preveri starost.

50% popust na ceno vozovnice NE VELJA za vikend in družinske vozovnice.

VIKEND IN DRUŽINSKE VOZOVNICE

Po preteku sklepa ministra o uvedbi vikend in družinskih vozovnic s 30.6.2023, od 1.7.2023 veljajo vikend in družinski popusti kot trajen ukrep ministrstva. Sprememba tarife prevoznin prav tako vpliva na cene vikend vozovnic, ki veljajo od 1.6.2023 dalje.

V priponkah se nahajajo nove cene, ki veljajo od 1.6.2023 naprej.