Avtobusno postajališče Slovenska ulica pri MO Murska Sobota v smeri BTC ne bo v uporabi od 8.1.2024 do 15.11.2024

Zaradi gradbenih del in zapore bo od 8.1.2024 do 15.11.2024 onemogočen vstop in izstop potnikov na avtobusnem postajališču Slovenska ulica pri Mestni občini Murska Sobota v smeri proti Lendavski ulici in BTC.

Potnikom sta namesto navedenega postajališča  najbližji avtobusni postajališči na Slovenski ulici (Blagovnica) in na Lendavski ulici.

Za razumevanje se zahvaljujemo.