Podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za prevoz v javnem potniškem prometu

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je s Sklepom omogočilo avtomatično podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za prevoz v javnem potniškem prometu.

Ministrstvo, pristojno za področje javnega potniškega prometa, tudi v letošnjem letu brezplačno podaljšuje veljavnost subvencioniranih vozovnic, ki jim julija 2024 poteče veljavnost. Vlogam in vozovnicam se veljavnost avtomatično podaljša za obdobje enega leta, in sicer za upokojence oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, za imetnike EU kartice ugodnosti za invalide, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, ter za posameznike, ki imajo status vojnega veterana, ki prav tako niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti.

Avtomatsko podaljšanje subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet) in bo za upravičence brezplačno.