Navodila za udeležbo

COVID-19:
29. januarja 2021 so bila poleg novega začasnega odloka o omejitvah in načinu izvajanja storitev na področju voznikov ... objavljena tudi priporočila NIJZ o načinu izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike in voznikov.

Navodila in splošni pogoji za udeležence tečaja CPP
Kratek povzetek pogojev za udeležbo:
- Pravočasna potrditev udeležbe je obvezna, saj je število udeležencev strogo omejeno;
- Pred usposabljanjem je obvezno predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, opravljen v EU, ki ni starejši od 7 dni.
- ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev
- ali pozitivni rezultat testa po metodi PCR ali HCG starejši od 21 dni in ne več kot 6 mesecev.
- Prav tako so obvezne maske tipa FFP2 za vse udeležence usposabljanja.

Navodila za udeležbo slušateljev tečaja CPP
Vsak udeleženec mora upoštevati higieno rok in kašlja, ter uporabljati obrazno masko tipa FFP2.
Pred vhodom, pri vratarnici si mora vsak udeleženec obvezno in pravilno nadeti obrazno masko in si razkužiti roke. Prav tako bo varnostnik izmeril vašo telesno temperaturo. Udeleženci uporabljate svoje maske, razkužilo pa zagotovi izvajalec.
Med čakanjem ohranjate medsebojno varnostno razdaljo vsaj 2m, prav tako ko boste prihajali v učilnico.
V učilnici se zahteva varnostna razdalja med udeleženci in predavateljem 2 m, ter nenehna uporaba zaščitnih mask. Za potrebe podpisovanja v uradne evidence, lahko uporabljate svoja pisala.
Vmes bomo prezračevali učilnico. Ni zaželeno, da se posamezniki po nepotrebnem dotikajo predmetov, tudi v odmoru je potrebno ohranjati varnostno razdaljo in pravilno uporabljati zaščitno masko. Po odmorih in končanem usposabljanju, si je potrebno ponovno razkužiti roke.

POZOR! od 27.2.2021 veljajo nova pravila glede dokazovanja neokuženosti uporabnikov storitev v šolah vožnje in voznikov. Citiramo ...
Novi ODLOK o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
(1) Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od 7dni
(2) Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, ki:
– imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, MODERNA 14 in prv3ga odmerka AstraZeneca 21 dni,
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(3) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Veljavnost odloka se še vedno podaljšuje, vsakič za en teden.