SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

Z novim šolskim oziroma študijskim letom Ministrstvo za infrastrukturo uvaja možnost pridobitve vozovnice Slovenija za vse upravičence do subvencioniranega prevoza.

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem listu RS št. 133/21 objavljena včeraj 23.8.2021 in začneta veljati z današnjim dnem. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list RS 133/21.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe, ki veljajo z novim šolskih oziroma študijskim letom.

Vloga za izdajo vozovnice ostaja nespremenjena. Spreminjajo se le navodila za izpolnjevanje vloge in predložitev vloge na prodajno mesto v delu, ki se nanaša na relacijo.

Tipi vlog in izdaja vrste vozovnice:

- Vloga za MESEČNO VOZOVNICO – na vlogo ni potrebno vnašati medkrajevne relacije. Doda se mestni promet, ki ga upravičenec potrebuje. Vsem upravičencem (tudi registriranim športnikom) se izda relacijska vozovnica Slovenija.

- Vloga za VOZOVNICO ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – na vlogi je obvezna medkrajevna relacija. Upravičenec navede medkrajevno in mestno relacijo, ki jo potrebuje. 

 

Vse polletne vozovnice so ukinjene. Ukinjene so vse relacijske polletne vozovnice, ter tudi vse kombinirane mestne polletne vozovnice, ki so bile do sedaj izdane, na podlagi relacijske polletne vozovnice.

 

CENE VOZOVNIC SO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE ENAKE NE GLEDE NA ODDALJENOST OD KRAJA ŠOLANJA:

-mesečna: 25 evrov       

-letna mesečna: 200 evrov

-mesečna M10: 20 evrov   

-letna M10: 160 evrov

-mesečna registriran športnik: 20 evrov     

-letna registriran športnik: 160 evrov

 

Doplačila za mestne vozovnice ostajajo enaka kot do sedaj. Razlika je le pri doplačilu za mestno letno vozovnico. Ni več doplačila za obdobje 9 mesecev, vsa doplačila za mestne prevoze so za obdobje 10 mesecev.

Veljavnost vozovnic:

- Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta - 12 mesecev

- Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev

 

Kdaj je potrebno vlogi predložiti Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja?

Kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in je njegova razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja (od doma do šole) krajša kot 2 km, vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice predloži Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. V vseh ostalih primerih, ko upravičenec opravlja praktično izobraževanje predložitev obrazca ni potrebno – izda se mesečna vozovnica Slovenija.

Oddaja vloge za potrebe opravljanja praktičnega izobraževanja, kateri je potrebno predložiti obrazec, je še vedno možna izključno samo na prodajnih mestih prevoznikov.

 

Zamenjava M10 vozovnice za M vozovnico Slovenija – možna je zamenjava mesečne in letne vozovnice M10 za vozovnico M. Potreben je preklic vloge M10, vnos nove M10 vloge in zamenjava vozovnice z doplačilom. Višina doplačila pri zamenjavi M10 vozovnice za M vozovnico:

- Mesečna M10 – doplačilo 5 evrov

- Letna M10 – doplačilo 40 evrov

 

VOZOVNICE JE MOGOČE KUPITI PREKO SPLETA (Več na tej povezavi ) ALI NA PRODAJNIH MESTIH IJPP VOZOVNIC.

KLICNI CENTER ZA IJPP VOZOVNICE DOSEGLJIV 24 UR NA DAN, NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 080 45 77.

 

 

Vir novice: https://subvencije.ijpp.si/