CENIK prevozov za mestni in medkrajevni javni linijski prevoz potnikov na območju MO MS - velja do 30.6.2024