Ali veste koliko stane javni linijski prevoz in koliko prevoz z osebnim avtomobilom?

Koliko stane vozovnica za javni linijski prevoz potnikov v Republiki Sloveniji?

Mesečna imenska vozovnica, ki je veljavna za vse javne linijske medkrajevne prevoze po Republiki Sloveniji in velja za avtobusni in železniški prevoz, stane 70,00 EUR na mesec oz. letna imenska vozovnica 560 EUR na leto. Več informacij o cenah IJPP vozovnic v preglednici cen IJPP.

Dijaki, študenti, invalidi, upkojenci, osebe starejše od 65 let, imajo pravico do še ugodnejših subvencioniranih IJPP vozovnic. Več o tem na povezavah:

- SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

- BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA UPOKOJENCE, INVALIDE, STAREJŠE OD 65 LET 

Koliko stane prevoz z osebnim avtomobilom? Izračunajte si s pomočjo kalkulatorja na spletni povezavi Društva za sonaraven razvoj Focus:

- KOLIKO NAS STANE AVTOMOBIL

- IZRAČUN STROŠKOV AVTOMOBILA