BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA UPOKOJENCE, STAREJŠE OD 65 LET, INVALIDE IN VOJNE VETERANE

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet v Republiki Sloveniji in mestni promet v nekaterih mestih koristijo brezplačno.

Brezplačni prevoz na podlagi vozovnice IJPP lahko uveljavljajo:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let. 


Do brezplačnih prevozov so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

  1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj.
  2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Podrobnejše informacije v zvezi z brezplačnimi vozovnicami vam nudijo na klicnem centru, ki je dosegljiv 24 ur na dan, na telefonski številki: 080 45 77.